Varför Svenska Läkaresällskapet?

2016-01-11
De flesta av oss är medlemmar i vår fackliga organisation Sveriges Läkarförbund

Varför Svenska Läkaresällskapet?

 

De flesta av oss är medlemmar i vår fackliga organisation Sveriges Läkarförbund, som skall tillvarata läkarnas fackliga intressen.

Ibland sker en sammanblandning med Svenska Läkaresällskapet som är läkarkårens vetenskapliga organisation. Sällskapet är en fristående ideell förening som är politiskt och fackligt obunden. Dess syfte är att verka för en bra hälso- och sjukvård genom att delta i samhällsdebatt, stödja medicinsk forskning, arrangera fortbildningsaktiviteter och driva viktiga samhällsfrågor ur ett medicinskt perspektiv. Sällskapet har drygt 12 500 medlemmar indelade i 68 vetenskapliga sektioner och Svensk plastikkirurgisk förening är en av delföreningarna.

För många är Läkaresällskapet synonymt med Riksstämman, som de senaste åren fått en förändrad form pga sjunkande deltagarsiffror. Senaste riksstämman arrangerades i december 2015 med målsättning att erbjuda ett högkvalitativt specialitetsövergripande program och nästa planeras 2017.

Sällskapet är i mångt och mycket läkarkårens röst i samhället och är en tung remissinstans. Svenska Läkaresällskapet ordförande är professor Kerstin Nilsson,gynekolog från Örebro, och VD är Filippa Nyberg. Båda hamnade 2015 på Dagens Medicins topplista över de som har mest inflytande inom den svenska sjukvården just nu.

Det är viktigt att denna röst i samhällsdebatten verkligen representerar läkarkåren. Så du som inte är medlem: anmäl dig! Undertecknad är SPKFs representant i fullmäktige.  Kontakta mig gärna om du har frågor eller titta på den överskådliga hemsidan: www.sls.se

Som medlem i SLS får du bland annat:

• söka bidrag ur våra forskningsfonder
 
• reducerad avgift på seminarier, kurser och vetenskapliga program
 
• reducerad avgift när du bokar sammanträdeslokaler på SLS
 
• tidningen SLS Aktuellt fyra gånger per år

 

 

Inkeri Schultz

Webbdesign Argonova