Försäljning och användning av implantat tillverkade av Silimed stoppas

2015-09-25
Vid en inspektion av en implantattillverkare har föroreningar hittats i en rad olika produkter

 Läkemedelsverket rekommenderar att ingen av dessa produkter implanteras tills nya rekommendationer utfärdas. Det föreligger inga indikationer på fara för personer med dessa implantat. Myndigheterna inom EU har initierat tester av produkterna för att kunna fastställa om det föreligger några hälsorisker.

Yttreligare information hittar du på Läkemedelsverkets hemsida.

 

 

Webbdesign Argonova