BRIMP update

2016-06-20
Med glädje kan vi meddela att de senaste 18 månaderna har det registrerats...
Hej,

Vi närmar oss midsommar och förhoppningsvis också semester så småningom. Men innan dess hoppas vi att ni hinner registrera alla era operationer i BRIMP.  

Med glädje kan vi meddela att de senaste 18 månaderna har det registrerats: 

 

 • 4339 primäroperationer
 • 8243 implantat vid primäroperation
 • 1298 reoperationer
 • 2178 implantat vid reoperation

 

 
Viktigt! 
Vi är mycket måna om att fånga upp misstänkta fall av ALCL! Vi ber er därför kontakta Birgit Stark - birgit.stark@ki.se - om ni upptäcker serom större än 100 ml ett år efter primäroperation. 
 
Registrering av antibiotikabehandling i BRIMP

För att förbättra BRIMP’s kvalitet vill vi förtydliga vad de olika alternativen för behandling med antibiotika betyder. Kopiera lathunden och sprid den till berörda kollegor på kliniken.

 

 • Med “Preoperativt” menas om patienten fått antibiotika före operationen. Om svaret är “JA” fyll i antal dagar.
 • Med “Peroperativt” menas om patienten får antibiotika under operationen.
 • Med “Intraoperativt” menas om operatören sköljer implantatet eller implantathålan med antibiotika.
 • Med “Postoperativt” menas om patienten blir ordinerad antibiotika dagen efter operation. Om svaret är “JA” fyll i antal dagar.

 

 
Registrering av operationsindikation i BRIMP 
Vid genomgång av data i BRIMP har vi konstaterat att 25 % ofullständiga registreringar avser indikation till indexoperation. För att förbättra BRIMP’s kvalitet vill vi därför förtydliga hur våra olika indikationer definieras. 

 

 1. Patientupplevd hypoplasia 
  Här registereras alla patienter som bedöms av operatören som en estetisk indikation.
 2. Primär mikromasti 
  Omfattar patienter med avsaknad av submammar veck, atrofi eller aplasi av bröstvävnad och tillstånd av mycket små bröst i förhållande till kroppens längd och vikt. Dessa patienter har inte varit gravida.
 3. Sekundär mikromasti 
  Omfattar rekonstruktioner av bröst vid TS, tillstånd efter stor viktnedgång, tillstånd efter graviditet och amning, tillstånd efter sequelae vid bröstkirurgi (ex för små bröst efter reduktion eller komplikation efter godartad bröstkirurgi)
 4. Tuberösa bröst 
  Godartad bröstmissbildning enligt ICD
   1-4 kan kombineras med Asymmetri
 5. Profylaktisk mastektomi Rekonstruktion av bröst vid genetiskt betingad ökad risk för bröstcancer
 6. Rekonstruktion efter mastektomi Omfattar primär rekonstruktion med permanent protes eller expanderprotes samt sekundära rekonstruktioner. Inga expandrar registreras som planeras för byte mot permanent protes.

 

BRIMP's PROM-enkät är klar för att skickas ut till patient. Under ett par månader testar tre pilotkliniker att allt fungerar som det ska innan vi går online på nationell nivå under hösten 2016. Mer info kommer. 
 
Statistik för din klinik finns tillgänglig på brimp.se. Logga in och gå sedan in under fliken statistik. 
 

Må solen lysa på dig i sommar! 

Heléne Fägerblad
Registerkoordinator BRIMP
 
 
BRIMP's lathundar för antiobiotikabehandling samt indikation finns på SPKF hemsida.
__________________________________________________________
Webbdesign Argonova